Jakie posiadamy marki i gdzie są produkowane

 

Ofertę ISKO jako importer lub/i producent stanowią następujące rodzaje towarów:

Systemy PE-X Taur od 16-63 mm (stosowane najczęściej w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego, grzejnikowego i wody pitnej). System jest oparty na rurach PE-RT/AL./PE-RT (16-32), PE-X/AL./PE (40-63). Dodatkowo w rurach  17mm z barierą antydyfuzyjną wykorzystuje się PEX kl. A i B, oraz PE-RT.

System zaprasowywania w oparciu o złączki ze stopów miedzi galwanizowanych i małych oporach miejscowych.

Obowiązują programy narzędziowe dla instalatorów i wydłużona gwarancja oznaczonego producenta ISKO do 10 lat  (patrz: szczegółowy katalog marketingowy).

System suchej zabudowy ogrzewania podłogowego TAUR Taurfloor PRO i ECO

Link do prezentacji systemu suchej zabudowy: film

 

Linie produkcyjne:

 • Rury – fabryka w Niemczech
 • Złączki – fabryka we Włoszech
 • Rozdzielacze - fabryka w Polsce
 • Skrzynki instalacyjne - fabryka w Polsce

 

Systemy Taur SECURO od 16-32 mm (stosowane najczęściej w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego, grzejnikowego i wody pitnej). System jest oparty na rurach PE-RT/AL./PE-RT (16-32),

Złączki z systemem kontroli wycieku.

Już przy ciśnieniu 1÷4,5 bar następuje kontrolowany wyciek na złączkach, które nie zostały zaprasowane. Zapobiega to późniejszym awariom już podczas użytowania instalacji.

System PP-R Taur od 16 do 110 mm (zastosowanie w instalacjach wodociągowych).

System zgrzewania w oparciu o złączki z wtopkami ze stropów miedzi z minimum trzema tzw. jaskółczymi zacięciami, co gwarantuje długowieczną szczelność, bez konieczności stosowania dodatkowej uszczelki oringowej. Duża wytrzymałość na skręt uzyskana dzięki wydłużonej długości wtopki.

Obowiązuje program narzędziowy dla instalatorów i wydłużona gwarancja oznaczonego producenta ISKO do 10 lat (patrz: szczegóły w katalogu marketingowym).

Linie produkcyjne – rury i złączki - 2 fabryki w Polsce.

Stacja napełniająco-odpowietrzająca Taurus do układów ogrzewania płaszczyznowego i solarnego (bezwzględna konieczność stosowania przy uruchamianiu instalacji dla uzyskania pełnej sprawności).

Dwa rodzaje urządzeń, typu wózkowego i skrzyniowego.


Gwarancja producenta ISKO.

Produkcja -  w Jastrzębiu-Zdroju, 

 

Kotły Taurus na paliwa stałe do 2 MW. – podajnikowe i zasypowe (pellet, węgiel i inne stałe paliwa). Część kotłów podajnikowych jest wyposażona w tzw. hydrauliczne zestawy podłączeniowe (w skrócie HZP), co wyklucza nieprawidłowy montaż i eksploatację.

Posiadamy kotły podajnikowe oraz zasypowe 5 klasy i spełniające najnowsze normy tzw. Ecodesign (palik żeliwny lub stalowy dla kotłów podajnikowych).

Gwarancja i serwis oznaczonego producenta ISKO do 5 lat (patrz szczegóły w karcie gwarancyjnej producenta). 

Linie produkcyjne - 4 fabryki w Polsce. 

 

    

Hydrauliczne zestawy podłączeniowe – przystosowane są do kotłów podajnikowych TAURUS w modelach BIZON, BIZON DUO oraz GAUR DUO o mocy do 37 kW.

Zadaniem HZP jest zoptymalizowanie pracy kotła:

Wyeliminowanie w sposób istotny zagrożenia kondensacji pary wodnej w kotle, która w połączeniu ze spalinami i nagarem na ściankach kotła, powoduje powstawanie roztworu kwasu siarkowego i przyspieszony proces korozji wymiennika kotła (w tym czopucha i komina).

 •   W zależności od rodzaju spalanego paliwa i jego zawilgocenia, kilkakrotne wydłużenie żywotności wymiennika kotła, czopucha i komina.
 •  Możliwości szybkiego i sprawnego dokonania obsługi i konserwacji kotła wraz z instalacją dymową.
 •  Bez względu na odchyłki przy doborze mocy grzejników i kotła, istnieje możliwość zoptymalizowania regulacji parametrów grzewczych c.o.
 •   Zapewnienie stałej wysokiej sprawności kotła.
 •   Polepszenie procesu spalania paliwa, a tym samym spełnienie wymogów i norm ekologicznych.
 •   Ograniczenie procesu zanieczyszczenia kotła, czopucha i komina.
 •   Możliwość dokonania regulacji układu c.o. o najwyższych wymaganiach komfortu cieplnego
 •    Dostosowania pracy kotła i układu grzewczego do istniejących warunków klimatycznych w Polsce i temperatury obliczeniowej doboru grzejników.
 •    Polepszenie komfortu cieplnego i zwiększenie odporności na przepalenie wymiennika kotła co zapewnia stała praca pompy obiegowej.

A najważniejsze, uzyskanie zadowolenia użytkownika z komfortu, obsługi kotła i instalacji grzewczej.

szczegółowy opis działania HZP (kliknij na obrazek)

 

Zawory kulowe Taur od ½ do 2½, w tym drobna armatura.

2 typy zaworów typu standard i ciężkiego oraz masywne korpusy. Każdy zawór posiada dławik. Gwarancja oznaczonego producenta ISKO do 10 lat.

Linia produkcyjna - fabryka w PRC.

Naczynia przeponowe Taurus do 1000 litrów do instalacji grzewczych, wodnych i solarnych.

Gwarancja importera ISKO 2 lata.

Linia produkcyjna - fabryka we Włoszech.

Złączki miedziane Taur do lutowania od 12-108 mm do instalacji wodociągowych, grzewczych i gazu.

Bardzo wysoka jakość wykonania.

Gwarancja oznaczonego producenta ISKO 3 lata.

Linie produkcyjne w Niemczech, Polsce i w PRC.

Grzejniki aluminiowe Sunrad:

model VOX o wys. 350, 500, 600 i 800 cm i głębokości 10 cm - 2 wylotowy

model ISEO – wymiary jw. i głębokości 8 cm – 3 wylotowy

model OSCAR - to wysokiej jakości grzejnik dekoracyjny pionowy. Dostępne wysokości to 1600, 1800 i 2000 cm.

Grzejniki o tradycyjnym design, które charakteryzują się na rynku europejskim najwyższą możliwą do uzyskania mocą. Wyższa półka mocowa i jakościowa. 

Gwarancja importera ISKO 10 lat.

Linia produkcyjna - fabryka we Włoszech.                                                                

KALKULATOR MOCY I CENY (KLIKNIJ)    

 Grzejniki stalowe płytowe Sunrad:                                                               

modele z podłączeniem bocznym - wersja C

modele z podłączeniem dolnym - wersja V

Złączki miedziane i z brązu Taur do zaprasowywania od 15 do 54 mm (zastosowanie: instalacje gazu, ogrzewania i wody).

Obowiązuje program narzędziowy dla instalatorów i gwarancja oznaczonego producenta (patrz szczegółowy katalog marketingowy).

Gwarancja oznaczonego importera ISKO 3, 5 lub 10 lat.

Linia produkcyjna – fabryka we Włoszech.

Złączki gwintowane Taur ze stopów miedzi do instalacji gazu i innych. Najwyższa jakość wykonania spełniająca normy EN-PN.

Gwarancja importera ISKO 3 lata.

Linia produkcyjna – fabryka we Włoszech.

 

Oferta jako Dystrybutora, lecz pod marką własną, którą stanowią następujące rodzaje towarów:

Wymienniki ciepła i bojlery Taurus (prod. Elektromet, kat. TAUW..., TAUS...)

Obowiązuje gwarancja producenta Elektromet.

 

Nowe zasobniki c.w.u. Taurus WHWA,

oraz bufory c.o. Taurus WHBW i WHBK

 

Solary płaskie Taurus (prod. Ensol)

Obowiązuje gwarancja producenta – Ensol

 

Solary próżniowe Taurus. Obowiązuje gwarancja danego importera

Linia produkcyjna w PRC.

Sprzęgła i rozdzielacze do centralnego ogrzewania Taurus (prod. ELTERM)

Obowiązuje gwarancja producenta – ELTERM

Linia produkcyjna w Polsce